Menu

Kunst

Schaijk is natuurlijk van oorsprong een boerendorp en daardoor niet zo heel rijk aan kunstobjecten. Dit is echter slechts ten dele waar; voor degene die eruit op trekt en zijn/ haar ogen open houdt is er wel degelijk kunst te vinden in ons mooie dorp.

Naam kunstvoorwerp:

Commedienne de l'arte-figuren

Kunstenaar:

Bart van Hoek

Locatie

Schaijk, voor dorpshuis de Phoenix Pastoor van Winkelstraat 11

Jaar van plaatsing

1992

Omschrijving

Het beeld is gebaseerd op "Comedia del Arte" en geeft uiting aan de beleving van de muzische kunsten: zang, dans, toneel en muziek.

 

 

Naam kunstvoorwerp:

 

Uitgewerkt, niet afgewerkt (Blije boer)

Kunstenaar:

Niels Steenbergen

Locatie

Schaijk, naast Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5

Jaar van plaatsing

1981

Omschrijving

Uitgewerkt: De taak is volbracht, hij heeft zijn tijd gehad (z'n schaapjes op het droge), nu is de opvolger aan de beurt.
Niet afgewerkt: Het werk op de boerderij eindigt nooit, alle kracht is nog niet verbruikt, gaarne bereid om de opvolger nog wat bij te staan.

 

 

Naam kunstvoorwerp:

 

Dorpspomp

Kunstenaar:

Ontwerp A. van Kaam, steenhouwer de heer van Susteren

Locatie

Schaijk, naast Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5

Jaar van plaatsing

1988

Omschrijving

Bij het ontwerp lieten de ontwerper en de burgemeester zich leiden door de oude dorpspomp die omstreeks 1925 is opgeruimd. De fundamenten ervan werden teruggevonden bij de bouw van de nieuwe dorpspomp, maar werden niet gebruikt. Normaal gesproken geeft de pomp water, maar tijdens de jaarlijkse braderie komt er bier uit de pomp.

 

 

Naam kunstvoorwerp:

 

Phoenix herrijzende uit de as

Kunstenaar:

D. Boersma

Locatie

Schaijk, Bronzen plaat tegen dorpshuis de Phoenix Pastoor van Winkelstraat 11

Jaar van plaatsing

1992

Omschrijving

Het verschijnsel "Phoenix" stamt uit de Griekse en Romeinse Godenleer. De Phoenix zou een Goddelijke vogel zijn, een mythe waarvan melding wordt gemaakt in oud-Egyptische teksten en bij Griekse en Latijnse schrijvers.
Een vogel die zich in het "Heilige Jaar", dit was een tijdperk van ongeveer 500 jaren, liet verbranden op een brandstapel van geurige kruiden en die werd aangestoken door de zon. Doch uit de as herrijst de Phoenix vernieuwd en verjongd. Een symbool van steeds vernieuwend leven, een teken van hoop en bevrijding.

 

Bron: landerd.nl

Ook zijn er in Schaijk diverse kunstenaars woonachtig, heeft het dorp een actieve toneelvereniging ”Kunst Adelt” en als u echt kunstige werken wilt zien, moet u eens op Moesmaandag in Schaijk komen kijken (zie Carnaval).

 

terug naar boven